PROCES- OG AUTOMATIONSANLÆG

Som producerende virksomhed benytter du formentlig allerede automation og proceskonrol i dag. Det kan være enhver form for styring, lige fra den simpleste tænd/sluk mekanisme på en motor – til komplicerede selvregulerende doseringsteknikker. Fælles for alle dine styringsopgaver er, at de har en afgørende indflydelse på din produktionshastighed og dennes kvalitet. For din virksomhed er dette derfor et område, som kan udløse store besparelser og indtjeninger – men kan så sandelig også kan byde på voldsomme ekstraudgifter og tabt produktion.

At håndtere en så vigtig del af virksomhedens drift kræver en målrettet strategi for dine styringsopgaver. Forandringer bør ikke ske ved tilfældigheder, men fordi du har besluttet, at de skal ske og hvornår de skal implementeres.

Der kan være mange behov for forandringer:

  • Ændringer på producerede emner.
  • Større kvalitetskrav.
  • Mindre vedligeholdelse.
  • Behov for effektiviseringer.
  • Behov for besparelser.

 

Ved forandringer som disse, kræver udførelsen oftest en indsats fra flere samarbejdspartnere. Proces-Tech kan være en del af din strategi – som sikrer, at du når dine mål.