TEKNOLOGIUDNYTTELSE

Proces-Tech er et automationshus, hvor ingeniørmæssige færdigheder og teknisk indsigt er i højsædet. Vores kunder er virksomheder, der satser på udvikling og vækst gennem effektiv udnyttelse af eksisterende og fremtidig teknologi. Udfra virksomhedens behov analyserer og designer vi netop den løsning, der sikrer dig et stort udbytte

Vores medarbejdere har mangeårige erfaringer med de ingeniørmæssige kvaliteter, og er trænede i at igangsætte og lede små og store projekter med virksomheder i alle størrelser.

Proces-Tech mestrer opgaver bla. indenfor:
PLC og SoftPLC, SCADA og HMI, Servo- og Visionsystemer, Kommunikationsnetværk, Maskindirektivet og GMP, EMC-forhold

Opgaver, vi har varetaget:

 • Danmarks første fjernbetjente bro for vej- og søtrafik
 • Dataregistrering til brug for havarirapporter ved ubevogtede jernbaneoverskæringer
 • El og styring på maskiner til fremstilling af højkvalitets silicium til solceller og hybridbiler
 • El og styring på maskiner til fremstilling af møbel- og lydisoleringsskum
 • Granskning og optimering af doseringsanlæg
 • Biologisk beluftningsanlæg på rensningsanlæg
 • Røggasrensningsanlæg på raffinaderier
 • Logistikforbedringer på lagerhåndteringsanlæg
 • Statistik af stopårsager på produktionsanlæg (OEE)
 • Fejlfinding vha. moderne kamera- og dataregistreringsteknologi
 • Kvalitetskontrol vha. visionteknologi
 • Netværksstruktur over produktionsanlæg med styringer med mange forskellige fabrikater PLC/HMI